Chân váy nữ đẹp

1 - 40 / 56  Trang: 12

Size chân váy nữ theo cân nặng và vòng eo:

+Size XS: bạn nặng 40kg -> 42Kg; vòng eo 63.5cm

+Size S: bạn nặng 42kg -> 46Kg; vòng eo 66cm

 +Size M: bạn nặng 47kg -> 51Kg; vòng eo 68.6cm

 +Size L: bạn nặng 52kg -> 56Kg; vòng eo 71.1cm

 +Size XL: bạn nặng 57kg -> 61Kg; vòng eo 73.66cm

 +Size XXL: bạn nặng 62kg -> 66Kg; vòng eo 76.2cm

 +Size 3XL: bạn nặng 67kg -> 71Kg; vòng eo 78.7cm

 +Size 4XL: bạn nặng 72kg -> 76Kg; vòng eo 81.3cm

 +Size 5XL: bạn nặng 77kg -> 81Kg; vòng eo 83.8cm

 +Size 6XL: bạn nặng 82kg -> 86Kg; vòng eo 86.4cm