Quần jean tôn dáng cá tính

1 - 40 / 81  Trang: 123

Chọn Size quần theo cân nặng và vòng eo: 

+Size XXS hoặc Size 24: bạn nặng 36kg -> 40Kg; vòng eo 61cm 

+Size XS hoặc Size 25: bạn nặng 40kg -> 42Kg; vòng eo 63.5cm 

+Size S hoặc Size 26: bạn nặng 42kg -> 46Kg; vòng eo 66cm 

 +Size M hoặc Size 27: bạn nặng 47kg -> 51Kg; vòng eo 68.6cm 

 +Size L hoặc Size 28: bạn nặng 52kg -> 56Kg; vòng eo 71.1cm 

 +Size XL hoặc Size 29: bạn nặng 57kg -> 61Kg; vòng eo 73.66cm 

 +Size XXL hoặc Size 30: bạn nặng 62kg -> 66Kg; vòng eo 76.2cm 

 +Size 3XL hoặc Size 31: bạn nặng 67kg -> 71Kg; vòng eo 78.7cm 

 +Size 4XL hoặc Size 32: bạn nặng 72kg -> 76Kg; vòng eo 81.3cm 

 +Size 5XL hoặc Size 33: bạn nặng 77kg -> 81Kg; vòng eo 83.8cm 

 +Size 6XL hoặc Size 34: bạn nặng 82kg -> 86Kg; vòng eo 86.4cm 

+ Size 8XL hoặc Size 36: bạn nặng 84kg -> 88Kg; vòng eo 91.4cm

 + Size 10XL hoặc Size 38: bạn nặng 91kg -> 95Kg; vòng eo 96.5cm

 + Size 12XL hoặc Size 40: bạn nặng 98kg -> 102Kg; vòng eo 101.6cm

(Size số chính là vòng eo đo bằng inch. Size 25 = 25inch = 25*2.54cm)