Áo trẻ em dễ thương

1 - 1 / 1  Trang:

Size quần áo váy trẻ em quy đổi theo cân nặng và chiều cao:

Sơ sinh ( bé cao 60-70cm; 6-8Kg; vòng ngực 35cm; vòng eo 36cm): Size 70cm

Size 1 ( bé cao 70-80cm; 8-10Kg; vòng ngực 40cm; vòng eo 40cm): Size 80cm

Size 2 ( bé cao 80-90cm; 10-12Kg; vòng ngực 45cm; vòng eo 44cm): Size 90cm

Size 3 ( bé cao 90-100cm; 12-14Kg; vòng ngực 50cm; vòng eo 48cm): Size 100 cm

Size 4 ( bé cao 100-110cm; 14-16Kg; vòng ngực 55cm; vòng eo 52cm): Size 110cm

Size 5 ( bé cao 110-120cm; 16-18Kg; vòng ngực 60cm; vòng eo 56cm): Size 120cm

Size 6 ( bé cao 120-130cm; 18-22Kg; vòng ngực 65cm; vòng eo 60cm): Size 130cm

Size 7 ( bé cao 130-140cm; 25-28Kg; vòng ngực 70cm; vòng eo 64cm): Size 140cm

Size 8 ( bé cao 140-150cm; 29-33Kg; vòng ngực 75cm; vòng eo 68cm): Size 150cm

Size 9 ( bé cao 150-160cm; 34-38Kg; vòng ngực 80cm; vòng eo 72cm): Size 160cm

Size 10 ( bé cao 160-170cm; 39-43Kg; vòng ngực 84cm; vòng eo 76cm): Size 170cm