Tuyển 1NV chăm sóc khách hàng và đóng gói thời trang Tân Phú HCM 6,5tr
Tốt nghiệp trung học phổ thông, không yêu cầu kinh nghiệm
1 - 2 / 2  Trang: