Giao hàng toàn quốc

Chính sách chỉ áp dụng với các khu vực có bưu cục của các đối tác vận chuyển của Cuocsongvang.vn. các trường hợp địa điểm giao hàng không có bưu cục trong danh sách các nhà vận chuyển của Cuocsongvang.vn chúng tôi sẽ xác nhận qua điện thoại với khách hàng về lựa chọn thay thế.