Cam kết về chất lượng sản phẩm thời trang

Cuocsongvang.vn cam kết chất lượng sản phẩm thời trang như sau:

+ Màu sắc sản phẩm đạt khoảng 90-95% so với hình chụp, vì hình chụp có ánh sáng và ánh đèn và mỗi kiểu màn hình điện thoại hay máy tính khác nhau sẽ cho chất lượng hình ảnh khác nhau

+ Kiểu dáng sản phẩm 100% như hình đăng lên. Cuocsongvang.vn cam kết chỉ đăng các hình sản phẩm, các hình ảnh mô tả chi tiết về sản phẩm. Tất cả các hình ảnh đã kiểm duyệt đúng với thực tế.

+ Chính sách của Cuocsongvang.vn không cung cấp hàng chất lượng thấp